Cenník ubytovania platný od 1.3.2016

HOSTIA s trvalým bydliskom
mimo obce Bobrovec
  HOSTIA s trvalým bydliskom
v obci Bobrovec
 
Dospelý
Dieťa (od 6-15 rokov)
Dieťa (do 6 rokov)
8,- Eur/noc 
4,- Eur/noc
bezplatne
Dospelý
Dieťa (od 6-15 rokov)
Dieťa (do 6 rokov)
4,- Eur/noc
2,- Eur/noc
bezplatne


Upozornenie: 

V prípade že máte záujem ísť na chatu aj na noc, je potrebné nahlásiť sa u chatára. Ak o vás nebude vedieť, nemusíte byť ubytovaný.

Do chaty je zákaz vodiť akékoľvek domáce zvieratá!